Papir

Dard Hunter innleder sin bok «Papermaking – the History and Technique of an Ancient Craft» med å dele menneskets lange utvikling i tre grunnleggende trinn: tale – tegning – trykking. I forgangne tider som gjerne kalles «for lenge, lenge siden», husket mennesket gjennom muntlig overlevering. Siden begynte vi å skrive ned; på leire, stein, tre, blader, bark, tekstiler, papyrus og pergament. År 105 evt. oppfant T’sai Lun papiret. Papir defineres ved måten det er framstilt – og papir framstilles idag på nøyaktig samme måte som den gang T’sai Lun oppfant teknikken. Vegetabilske fibre brytes ned til små filamenter som blandes med vann. Man løfter så fibrene opp fra vannet med en ramme som er kledt med en eller annen form for hullet duk. Vannet renner så gjennom små åpninger i duken og et tynt lag med fibre som er hektet til hverandre ligger igjen på duken: et papir. Papyrus og ulike former for banket bark, er derfor ikke ekte papir. De framstilles med andre teknikker og kalles gjerne pseudopapir.
papirark

Leave a Reply