Lakune

Lakune
(av lacus, ‘innsjø’), tomrom; manglende ord i tekst.

Lakuner er en fantastisk ting i arkiver. De er tomrom i arkivsakene. Manglende dokumentasjon av ulike årsaker: dokumenter kan være tapt, eller prosessen har på et stadium foregått muntlig slik at det aldri er skapt skriftlig arkivmateriale. Man støter på større eller mindre lakuner i arkivene. Noen ganger kan man fylle dem ved å grave dypt i et annet arkiv om man har mistanke om at prosessen og dermed arkivet, er flyttet til et annet departement, en annen arkivskaper. Det som er mest fristende å gjøre når man kommer over en lakune, er å anse den som et stort, estetisk tolkningsrom. Som om man leser en roman hvor forfatteren har gitt noen få rettesnorer og man som leser må sette sammen trådene – og på den måten, som leser, skriver man sin egen bok. En lakune er en del av arkivets estetikk, arkivets estetiske erfaring.