Junkerhaus

Hva er et dokument? Kan et hus være et dokument? Kan man lese et hus?

junkerhaus2

Karl Junker (1850 – 1912) mistet foreldrene sine tidlig og vokste opp hos sin bestefar. Han reiste til Hamburg i ung alder hvor han erfarte en ulykkelig kjærlighet. Siden studerte han kunst i München. Da Karl Junker var 25 år døde bestefaren og etterlot ham en betydelig arv. Junker hadde ikke den rette familiebakgrunnen og ble ikke anerkjent som kunstner eller inntatt i de rette kunstnernettverkene. Etter en lengre reise i Italia returnerte han til sin barndoms by, Lemgo, i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Her starter han arbeidet med å bygge et hybrid av et hus og et fuglerede, som kan synes som å skulle romme det livet han ikke hadde fått leve og den familien han aldri stiftet. Man vet ikke mye om Karl Junker: hvem han var, hva han tenkte. Huset han bygde framstår som et dokument i et arkiv. Et dokument som skulle vært låst inne, klausulert og taushetsbelagt grunnet personsensitive opplysninger om sterkt tabubelagte emner. Istedet står huset på en kolle, godt synlig for alle der det skiller seg klart ut fra mer tilbakeholdne hus.

junkerhaus

Hver eneste flik av huset er dekorert: malt, utskåret – forgreninger av utskårede trebord danner nettverk gjennom huset, innover ganger, inn og ut av rommene, opp trappene. Grenene går fra å danne vegger og ganger til å skape stoler, bord, skap – og et lite barns vugge. Sett utenfra er huset helt symmetrisk – alle sider av huset er like og huset antar nærmest en klassisk form. Når man går inn i huset bryter kanter, vinkler, symmetri og linjer – sammen. Man mister oversikten over hvor i huset man befinner seg og får en følelse av å entre et fuglerede eller en maurtue. Huset overvelder med all dens ornamentikk og utskjæringer. Huset er mørkt og oppleves klaustrofobisk. Man går rett og slett inn i en manns tapte kjærlighet og tapte liv. Huset er som en tunnel skapt av et herjet sinn, som om de besøkende skal føle på kroppen hva det vil si å ikke passe inn, ikke finne ro, ikke å ha et hjem. Schizofreni er en psykisk sykdom hvor økt aktivitet i synapsene i hjernens fremre del, fører til forvirring og hallusinasjoner. Junkerhaus framstår som en syk manns journal fra et psykiatrisk sykehus, godt synlig for alle og enhver og et evig vitnesbyrd om Karl Junkers system av vrangforestillinger og paranoide nettverk.

Kilder:
Hartmut Kraft: «Karl Junker Was Schizophrenic. What Else Is There to Say?», «Weltenwandler – Die Kunst der Outsider», Martina Weinhart, Max Hollein (red.)
Bettina Rudhof: «Building like in a dream: the Junkerhaus in Lemgo», «Building As in a Dream», Wege zur Architektur, 2010

Museum Junkerhaus Lemgo