Geologi

Geologi betegner vitenskapen om jordens sammensetning, oppbygning og de forandringene den har gjennomgått og gjennomgår. Ordet ‘geologi’ stammer fra gresk, ‘ge’ som betyr ‘jorden’ og ‘logos’ som betyr lære. Geologene har jorda slik den ser ut og arter seg idag, som sitt studium. Av dette slutter de seg til prosesser som synes å løpe over ufattelig lange tidsperioder. På bakgrunn av nåtiden kan geologene anta hvordan jorda er blitt formet gjennom de ulike periodene, av havet eller av vulkaner eller andre naturfenomener. Eksempel på en geologisk prosess kan være avsetninger av bergarter, sammenfolding, heving av bergarter til en fjellkjede, siden nedbryting og nedsliting av fjellet til sletteland.

Reiser du til Naturhistorisk museum på Tøyen og går inn i Geologisk museum finner du ikke bare spennende montre med steiner og geologisk kart over Oslo – museet er også i seg selv historisk; grunnlagt 1812 – med høye montre i mørkt tre. Et av montrene er en historisk geologi-utstilling. Monteret er slik det var fra begynnelsen, en autentisk utstilling fra museets tidlige dager. Til bergartene som er stilt ut i monteret er gamle, hvite klutepapirlapper påskrevet kalligrafisk bergartenes navn. Naturhistorisk museums arkiv oppbevares av Riksarkivet.

kilder: Sigmond, m.fler: Norsk geologisk ordbok,
http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/
Ramberg, m.fler: Landet blir til, Norsk geologisk forening, 2007

Leave a Reply