Fjellmagasinene

De enorme fjellmagasinene under Riksarkivets administrasjonsbygning brer seg gradvis ut under marka. Omtrent hvert tiende år utvides magasinene, strekkes som en strikk under bakkenivå. Marka ligger tilsynelatende uberørt av massene av arkivsaker, den såkalte nasjonens hukommelse som hviler under turgåerne.

fjellmagasinliten

Sognsvann er en del av et geologisk særpreget område, Oslofeltet. Oslofeltet er en innsunket del av jordskorpen og strekker seg fra Brumunddal i nord til Langesund i sør. Området ligger innenfor lagrekker fra periodene kambrium, ordovicium og silur, som felles betegnes som Kambro-Silur. Perioden tidfestes til mellom 542 og 416 millioner år før vår tid, hvor store deler av Norge var dekket av hav. Oslofeltet karakteriseres av kalk, leirskifer og sandstein som i en senere vulkansk periode er blitt omdannet til hornfels dannet ved kontaktmetamorfose med de yngre permiske eruptive bergarter. Dessuten finnes det i Oslofeltet rombeporfyr og forskjellige typer basalt fra vulkansk virksomhet i senkarbon og inn i permtiden. Fra denne tiden ble Oslo-paleoriften langsomt dannet gjennom 70 millioner år, fra senkarbon for ca 315 millioner år siden til tidligtrias for ca 245 millioner år siden. Riften strekker seg fra Osloområdet ut til Skagerrak, den er 500 km lang og 120 kilometer bred. Oslofeltet er kjent for stor fossilrikdom fra Kambro-silur tida, og svært egenartede bergarter fra permtiden.

På 60-tallet ble det gjort ingeniørgeologisk prosjektering på Sognsvann i forhold til å legge magasinene til Riksarkivet i fjell. Det er imponerende å lese de detaljerte beregningene av knusningssoner, råtasoner og sprekkrosenes strøk, fall og intensitet. Dessuten gjorde man laboratorieundersøkelser av bergartenes vekt, sprøhet, flisighetstall, borbarhet, slitasjeverdi, Sievers J-verdi, slitasjeindeks og borsynkindeks. Man fant blant annet at både den lyse og den mørke hornfelsen var harde nok og det var derfor gode muligheter for anvendelser av dem som veimateriale; asfaltdekke og bærelag. Nå ligger Sognsvanns hornfels som et segment i en eller annen vei.

På Naturhistorisk museums hjemmeside kan du finne flere geologiske turforslag, blant annet en geologisk vandring langs Sognsvannsbekken

kilder: RA/S 1577,
Sigmond m.fler: Norsk geologisk ordbok, Trondheim 2013
www.nhm.uio.no/fakta/geologi/
http://snl.no/Oslofeltet
http://snubba.hin.no/laboratoriekurs/flisighet%20og%20sprohet.pdf