Category Archives: Riksarkivbygningen

Riksarkivbygningen

riksarkivbygning2

Monumenter over hendelser eller personer som skal minnes, reises gjerne på åpne plasser. De er ofte pompøse: monumentale. Riksarkivbygningen på Sognsvann er ganske ulik monumenter som reises over ting som skal huskes av nasjonen. Til tross for de enorme massene av fjellmagasiner, er marka på Sognsvann nærmest uberørt. Kun administrasjonsenheten synes over bakken, men også den er omkranset av trær og skog. Veien fram til denne bygningen har for Riksarkivet vært en lang og svingete vei. Plassproblemer har vært et gjennomgående tema helt tilbake til opprettelsen av Riksarkivet i 1817, hvor det noen år senere ble lagt til Akershus festning. Utpå 1920-tallet og særlig fra 1930-tallet da Riksarkivet lå på Bankplassen, var forholdene når det gjaldt oppbevaring av arkivsaker, mildest talt dårlige: dokumenter ble stuet vekk i åpne loft hvor snøen feide inn, i kjellere, i brannfarlige skur med knuste glass slik at uvedkommende slapp inn. Halvdan Koht omtalte «arkivnøden her i landet» i en avisartikkel fra 1921. «Byggesaken» som tilslutt førte Riksarkivet til Kringsjå skulle ta 60 år – med mange skrinlagte byggeprosjekter underveis og hvor eiendommer som var tiltenkt et nytt Riksarkiv – med ett skiftet eier.