Category Archives: Arkivtermer

Proveniensprinsippet

Hvordan ordne arkivmateriale? Det mest nærliggende er å ordne etter emne. Men å ordne etter emne i arkiver kan bli nesten like absurd som i Jorge Luis Borges’ mye siterte kinesiske leksikon i essayet «John Wilkins’ analytiske språk» (1942), hvor for eksempel dyr ordnes under en art «dyr som nettopp har knust krukken». Før 1900 sorterte man arkivmateriale etter emne, noe som fungerer godt med fagbøker. Det viste seg etter hvert at denne metoden, pertinensprinsippet, ikke var så godt egnet for arkivmateriale, verken gjennfinningsmessig eller ordningsmessig. En konsekvent bruk av pertinensprinsippet ville vært henimot meningsløs: i en arkivsak etter en sjøreise ville man trukket ut kartet og lagt det blant kart, trukket ut en sjømanns dagbok og lagt den blant sjømenns dagbøker og trukket ut kapteinens loggbok og lagt den blant kapteiners loggbøker. Da har man brutt arkivmaterialets proveniens, tatt arkivmaterialet ut av sin opprinnelige sammenheng og med det tapt viktig historisk informasjon. Idag sorteres arkivsaker etter opprinnelig opphav, slik at det er lettere å se dem i en sammenheng, kalt proveniensprinsippet.

Kilde: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Trondheim/Avlevering/Veiledning-i-avlevering/Proveniensprinsippet.