Category Archives: Personer i arkivet

Halvdan Koht

koht7

Halvdan Koht (1873 – 1965) var norsk historiker, litteraturhistoriker og utenriksminister i Johan Nygaardsvolds regjering fra 1935 – 1940. Som professor i historie hadde han sterke meninger om hvor Riksarkivet skulle ligge. Han var født og oppvokst i Tromsø og flyttet senere til østlandet – og har derfor en østlandsdialekt med et nordnorsk tonefall. Nå leter jeg etter hans stemme.