Category Archives: Hallvard og Gunvor Trætteberg

Hallvard og Gunvor Ingstad Trætteberg

Det finnes noen særegne stemmer i arkivet. I det såkalte Husarkivet på Riksarkivet, Riksarkivets eget arkiv, er det en stemme som skiller seg ut. Hallvard Trættebergs tekster har en egen poesi; i det skrevne – og i noe av det han skriver om. Han er ikke bare opptatt av innholdet i arkivsakene, men i motsetning til mange historikere er han også opptatt av arkivsakenes estetikk. Han var den første, såvidt meg bekjent, som forsøkte å verne arkivsakene fra uvettig bruk. Historikere, som han selv skriver, mener at arkivsaker er til for å brukes. Hallvard Trætteberg mente at arkivsaker skulle vært behandlet mer som museumsgjenstander – med respekt; og i enkelte tilfeller helst beskyttes mot historikernes skjødesløse omgang med dem. Idag har vi mulighet til å digitalisere verdifulle dokumenter, slik at de ikke lenger skal røres av mange hender. I 1942, da Hallvard Trætteberg arbeidet med en sak om «Slitet på arkivsakene», hadde man ikke denne muligheten. Derfor satte han opp en nummerert liste om hvordan man skulle omgås arkivsakene. Dette gjeldt ikke bare publikum, men like mye arkivarene selv.

I tillegg til dette satte Hallvard Trætteberg opp standarder for blant annet hvordan kopibøker skulle være bundet inn og hvordan de skulle merkes. Trætteberg hadde en interesse for det estetiske ved arkivsakene, slik jeg selv og mange med meg er mer opptatt av arkivdokumentenes ytre enn deres indre. I papirkvaliteten, vannmerkene, smussbindet, innbinding, etiketter og annet.

Hallvard Trætteberg (1898 – 1987) arbeidet på Riksarkivet i årene 1924 – 1966, og var konstituert riksarkivar 1963 – 64. Han var utdannet ved Statens håndverk – og kunstindustriskole i tillegg til Universitetet og deltok på Statens høstutstilling i 1934 og 1945 – 48. Han var Norges fremste heraldiker og var med på å utforme riksvåpenet. Han utformet også en rekke våpen for norske fylkeskommuner og kommuner.

På Riksarkivet finnes et større arkiv etter Gunvor Ingstad Trætteberg (1897 – 1975). Hun var Hallvard Trættebergs kone og søster av eventyreren Helge Ingstad. Hun var utdannet ved Statens håndverk – og kunstindustriskole. Arkivet etter henne inneholder reisebeskrivelser fra nordiske land og kontinentet – hvor hun snakket med mennesker om hvordan de laget sine klær. Hun har tegnet ned mønstre og sømforklaringer på grunnlag av de opplysningene hun fikk av dem hun møtte, gjennomgått materialer og fibre med særlig vekt på et historisk perspektiv; ordenes opphav og hvordan ord og uttrykk fra tekstilen dukker opp i gamle sagaer eller andre historiske fortellinger. Gunvor Trætteberg var drakthistoriker, og i arkivet hennes er alt som har med drakter og tekstiler å gjøre ordnet etter tema og alfabetisk .

Daapsbarn-paa-Voss

Fotografiet er tatt av Gunvor Trætteberg i 1942. Fotografiet er fra Voss og viser kvinner i folkedrakter – som holder et dåpsbarn tyllet inn i et vevet stoff.

Fotografiet er hentet fra
http://www.arkivverket.no/var/arkivverket/storage/images/media/ra-bilder/daapsbarn-paa-voss/39208-1-nor-NO/Daapsbarn-paa-Voss.jpg